Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran
 • Många vetenskaper i kreativ samverkan

  Läs om pågående projekt och satsningar vid GMV.

  läs mer »
  Många vetenskaper i kreativ samverkan
 • GMV:s forskarnätverk

  Forskare och doktorander inom hållbar utveckling

  GMV:s forskarnätverk »
  GMV:s forskarnätverk
 • SDSN Northern Europe

  Göteborgs universitet och Chalmers utses till SDSN-nod för hållbar utveckling i norra Europa

  läs mer »
  SDSN Northern Europe
 • GAME - Göteborg Action for Management of the Environment

  Ett västsvenskt nätverk för hållbar utveckling

  Läs om GAME »
  GAME - Göteborg Action for Management of the Environment
 • Swedish Life Cycle Center

  Ett nationellt kompetenscentrum som samlar forskare och praktiker inom livscykelområdet

  Swedish Life Cycle Center »
  Swedish Life Cycle Center
 • Verktygslåda för lärande för hållbar utveckling

  Webbaserad verktygslåda med exempel på innehåll, lärandemål, lärandeaktiviteter och resurser kring olika teman inom området hållbar utveckling.

  Läs mer »
  Verktygslåda för lärande för hållbar utveckling
GMV:s verksamhetsidé

Vi skapar samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om miljö och hållbar utveckling.

Chalmers och Göteborgs universitet samarbetar för hållbar utveckling

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling.

GMV initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom miljö och hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer.

Ett nätverk av forskare och forskarstuderande inom miljö och hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet bidrar med sin specialkompetens inom GMV:s satsningar och projekt.

Publikationer

Här hittar du ett urval av publikationer utgivna av GMV.

Upptäck GMV:s nätverk

GMV:s nätverk utgörs av forskare från olika ämneområden med intresse för hållbar utveckling.

Årssammanställning GMV 2014

GMV 2014

Läs om 2014 års verksamhet