Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Föreläsningsserie om globala målen för hållbar utveckling

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå målet.

Föreläsningarna arrangeras av GMV i samarbete med Ekocentrum & Göteborgs FN-förening och äger rum en onsdag i mnånaden kl 18.00-19.30 på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg. Ingen anmälan, ingen entréavgift. Välkommen!

Kommande föreläsningar

 

13 september
Globala målen för hållbar utveckling nr 15:
Ekosystem och biologisk mångfald

Det femtonde globala målet för hållbar utveckling handlar om ekosystem och biologisk mångfald som är avgörande för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd. Du kommer att få höra Alexandre Antonelli och Martin Persson berätta om mål 15 och om sin forskning om regnskogen.

 

Läs mer

Övriga föreläsningsdatum under hösten är 11/10 och 8/11.

Kommande föreläsningar annonseras också via GMV:s kalendarium
 

Tidigare föreläsningar


26 april
Globala målen för hållbar utveckling nr 8:
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I april är det dags för en föreläsning om det åttonde globala målet om "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt": Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Föreläsare: Lotta Dellve, Inst för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, och Cecilia Berlin, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers.

Läs mer
 

8 mars 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 5:
Jämställdhet

Det femte globala målet för hållbar utveckling slår fast att jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Föreläsare:
Katarina Leppänen, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet och Helene Ahlborg, Miljösystemanalys, Chalmers

Läs mer
 

8 februari 2017
Globala målen för hållbar utveckling nr 6:
Rent vatten och sanitet för alla

Det sjätte globala målet för hållbar utveckling slår fast att vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över.

Föreläsare:
Madeleine Prutzer, Gothenburg Research Institute, GRI, Göteborgs universitet och Ekaterina Sokolova, Bygg- och miljöteknik, Chalmers

Läs mer
 

9 november 2016
Hållbarhetsmål nr 3: God hälsa och välbefinnande

Det tredje hållbarhetsmålet handlar om god hälsa och välbefinnande och innebär att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort.

Föreläsare:
Gunilla Krantz, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och
Rikard Landberg, Biologi och Bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers

Läs mer

 

12 oktober 2016
Hållbarhetsmål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Det tolfte hållbarhetsmålet handlar om hållbar konsumtion och produktion och berör hur man ska använda resurser effektivt, ta hänsyn till ekosystemtjänster samt minska påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom.

Föreläsare:
Christian Fuentes, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet och Ilaria Barletta, Produkt och produktionsutveckling, Chalmers

Läs mer

 

14 september 2016
Hållbarhetsmål nr 14: Hav och marina resurser

Det fjortonde hållbarhetsmålet handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Många av havens fiskbestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning för att främja återuppbyggnaden av hotade bestånd. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser. Ett hållbart vattenbruk har en nyckelroll för att trygga livsmedelsförsörjningen.

Föreläsare:
Per Knutsson, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och Kent Salo, Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.

Läs mer

 

13 april 2016
Hållbarhetsmål nr 11: Hållbara städer och samhällen

Det elfte hållbarhetsmålet innebär att: "städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara". Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och år 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Föreläsare:
Henriette Söderberg, Styrkeområde Samhällsbyggnad, Chalmers, och Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Läs mer
 

9 mars 2016
Hållbarhetsmål nr 1: Ingen fattigdom

Det första hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska utrota fattigdomen i alla länder. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska och innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Föreläsare:
Maria Nyström, Institutionen för Arkitektur, Chalmers och
Susanna Olai, Enheten för miljöekonomi, Göteborgs universitet

Läs mer

 

10 februari 2016
Hållbarhetsmål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna och anger särskilt att vi ska vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

Föreläsare: Jan Petterson, som forskar om atmosfärskemi och berättade om åtgärder för att minska utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar. Frances Sprei, som forskar om hållbara transporter och berättade om klimatåtgärder utifrån vad som behöver göras inom transportsektorn.

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2017-09-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://gmv.chalmers.gu.se/Aktuellt/forelasningsserie-om-fn-s-globala-hallbarhetsmal/
Utskriftsdatum: 2017-09-26