Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Om Urban Futures

Centrum för hållbar stadsutveckling - Ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling i Västra Götaland

Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en mötesplats och arena för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra Götaland.

Centrumet är en fortsättning på Göteborgsplattformen i den avslutade satsningen Mistra Urban Futures som pågick 2010-2019. Urban Futures fokuserar på hållbarhet inom stadsutveckling både regionalt och lokalt och inkluderar planering, gestaltning samt förverkligande av byggda miljöer i allt ifrån större städer och storstadsregioner till mindre orter och landsbygder.

Akademi och praktik i partnerskap

Centrumet drivs genom ett etablerat partnerskap mellan åtta deltagande parter som representerar både akademi och praktik:

Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Göteborgsregionen
Göteborgs Stad
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
IVL Svenska Miljöinstitutet 
RISE Research Institutes of Sweden

Styrkan i partnerskapet ligger i möjligheten att genom nära samverkan mellan parterna, liksom med andra aktörer, aktivt bidra med tillämpbar kunskap och lösningar som möter vår tids stora samhällsutmaningar. Genom långsiktig samverkan och genom att agera tillsammans kan aktörerna inspirera och bidra till förändring och omställning. Parterna tar gemensamt ansvar för att möta de samhällsutmaningar som våra städer, samhällen och regioner i Västra Götaland står inför.

Parterna bidrar med basfinansiering och egen tid. Utöver det söks externa medel för gemensamma projekt från forsknings- och utvecklingsfinansiärer.

Agenda 2030 i fokus

Förverkligandet av Agenda 2030 står högt på agendan hos Urban Futures parter. Agendan sätter samverkan och samarbete mellan samhällets olika aktörer och beslutsnivåer i fokus, och lyfter särskilt behovet av att effektivisera gränssnitten mellan forskning, praktik och politik. Särskilt Mål 11 – Hållbara städer och samhällen, kommer i hög grad påverka inriktningen för det fortsatta arbetet.

Områden som vi just nu fokuserar på är: En rättvis klimatomställning: utmaningar och möjligheter och Organisering och styrning för en hållbar urban utveckling.

Vision och Mission

Samtliga aktiviteter inom Urban Futures syftar till att främja samverkan och kunskapsutveckling för att förverkliga centrumets vision:

’Rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen som utvecklas med respekt för allt liv och inom planetens gränser.’

Centrumet arbetar med medskapande och gemensam kunskapsproduktion mellan forskning och praktik och erbjuder en miljö där teori och praktik kan förenas.

Urban Futures mission är:

’Möjliggöra att praktiker och forskare i nära samverkan med varandra och andra relevanta aktörer utvecklar förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap som genom att omsättas i handling bidrar till rättvisa, gröna och tillgängliga städer, regioner och samhällen i Västra Götaland.’

Styrelse, samordnare och kansli

Urban Futures verksamhet leds av en styrelse med representanter för de åtta partnerorganisationerna. Arbetet drivs av en samordnargrupp med minst en samordnare per partner samt ett kansli och en verksamhetsledare. Kansliet är organiserat inom ramen för Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), en gemensam satsning mellan Chalmers och Göteborgs universitet.


Logos styrelsen 

Sidansvarig: GMV|Sidan uppdaterades: 2021-04-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?